Jan Visser Museum
Actueel | Nieuws

Museum 

Het Jan Visser Museum is oorspronkelijk gericht op het landbouwverleden tot voor de mechanisatie.
Strontkar
In 1998 is gestart met het verzamelen van voorwerpen uit de oude ambachten. Machines en gereedschappen van de slager, de smid en de schoenmaker zijn uitgebreid te bezichtigen.


 

Zeer recent is in een nieuw onderkomen op ons terrein aan de Keizerin Marialaan het historisch materiaal van de gemeente brandweer Helmond en diverse bedrijfsbrandweer-korpsen te bezichtigen.
Brandweerauto 


ANBI 

Aanleiding:
Jan Visser Museum is, vanaf 1-1-2009, een door de fiscus erkende "Cultuur ANBI". Dat betekent, dat een gift aan het museum, gedaan door een particulier, voor 125% fiscaal aftrekbaar is. Giften, gedaan door bedrijven vallen onder een nog gunstiger regeling. U gelieve daarover de belastingdienst te raadplegen.

Door middel van het publiceren van onderstaande gegevens, wil ons museum voldoen aan de, door de overheid, per 1-1-2014 gestelde: "Nieuwe voorwaarden voor een ANBI".

Naam instelling:
Stichting Jan Visser Museum (Jan Visser Museum)
Bezoekadres: Keizerin Marialaan 5. 5702 NR Helmond
Postadres: zie bezoekadres
Tel. nr. museum: 0492-548504
Tel. nr. afspraken: 0492-540927
E-mail adres: info@janvisser-museum.nl
Webadres: www.janvisser-museum.nl
Rekening nummer: NL75 RABO 0171 0550 04
Fiscaal nummer: 808121273

Hoofdlijnen doelstelling volgens de Statuten:
De missie van het Museum kan worden omschreven als het behouden, beheren, verklaren en toegankelijk maken van het erfgoed landbouw. Samen met de deelcollecties ambachten en brandweer wil het museum goed georganiseerd, educatief, open, gastvrij en actief overkomen bij een breed publiek, van jong tot oud.


 

Beleidsplan 2020 - 2025:

Elke 5 jaar wordt er een nieuw beleidsplan ontwikkeld. Het Bestuur laat zich leiden door het actuele beleidsplan, momenteel "Beleidsplan 2020-2025".

 

Verslag van de activiteiten:
Elk jaar brengt het bestuur verslag uit van de activiteiten van het museum bij een speciale bijeenkomst voor vrijwilligers sponsors en begunstigers van het museum, tijdens de "Nieuwjaarsreceptie".

 

Financieel jaarverslag:

Elk jaar brengt het bestuur een financieel jaarverslag uit. Dat verslag wordt,na de accountantscontrole, vastgesteld door het bestuur van het museum.

"Opgave ANBI 2022"


Geregistreerd Museum   ANBI

Geregistreerd museum:
Sinds 2011 is het Jan Visser Museum een geregistreerd museum. dat wil zeggen dat het museum moet voldoen aan een flink aantal kwaliteitseisen, die voor landelijk geregistreerde- en erkende musea gelden. Het museum wordt daarop regelmatig beoordeeld door het Nederlandse Museumregister.

Samenstelling Bestuur en taakomschrijving:
Voorzitter: Hans van de Weert. Taken: voorzitter, externe vertegenwoordigingen, penning meester Jaarrekeningen, Algemeen beheer : Freek Kuypers. Taken: Beheer en Bouwzaken. Onderhoud, personeel secretaris: Jan van Vijfeijken Taken:  begeleiding subsidie - trajecten,  registratie. conservator, publiciteit.

Beloningsbeleid:
Alle medewerkers, dus ook de bestuurders, zijn vrijwilligers. Het museum kent geen betaalde krachten.

Bestuur Jan Visser Museum, 1 Januari 2023


Begunstiger van het Jan Visser Museum 

Binnen de gemeente Helmond is een waardevol Historisch museum gevestigd, het Jan Visser Museum. Het Jan Visser Museum geeft een goed beeld van het boerenleven van 1850 tot 1950. Er zijn diverse landbouwgereedschappen en machines, die handmatig of met behulp van een paard gebruikt konden worden. Dankzij de medewerking van de gemeente Helmond wordt de collectie sinds 1983 tentoongesteld in een in boerenstijl opgetrokken gebouw op een schitterende locatie. Het voortbestaan van het museum is volledig gebaseerd op vrijwilligerswerk. De laatste jaren zijn er binnen het museum vele aanpassingen gedaan. De collectie is uitgebreid en er is een onderkomen gerealiseerd voor het historische brandweermaterieel van de gemeente brandweer van Helmond. Bovendien is er een compleet ingerichte smederij, en een bakhuis waar nog steeds brood gebakken wordt. Het museum is een niet gesubsidieerde instelling en is in hoge mate aangewezen op vrienden en sponsoren. Ook voor de toekomst willen de vrijwilligers het museum voor u in stand en levendig houden.


 

Onder andere voor wat betreft de cultuurhistorie van Helmond is het belangrijk dat het museum voor de toekomst kan worden geëxploiteerd en onderhouden (binnenzijde van het gebouw) kan worden. Qua kosten denk hierbij o.a. aan verwarming, electra, intern onderhoud, het realiseren van wissel tentoonstellingen en het initiëren van activiteiten. U zult begrijpen dat hiervoor de nodige financiën nodig zijn. Om enerzijds de exploitatie rond te krijgen en anderzijds om diverse projecten te kunnen realiseren.
Wat kunt u als begunstiger van het Jan Visser Museum verwachten.

  • Gratis toegang tot het museum met één introducé 
  • Gratis entree voor onze thema tentoonstellingen 
  • Naamsvermelding in onze centrale hal 
  • Een uitnodiging voor de jaarlijkse begunstigerdag 

Wat kost dit? Als begunstiger van het Jan Visser Museum betaalt u € 45, - per jaar. In de maand februari ontvangt u van het Jan Visser Museum een brief met het verzoek om die € 45, - over te maken naar rekening 122632729 T.n.v. begunstigers van het Jan Visser Museum. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor één jaar en wordt stilzwijgend verlengd.